1955 - PREIMENOVANJE V OBČINSKO GASILSKO ZVEZO ŠOŠTANJ