1963 - PREIMENOVANJE V OBČINSKO GASILSKO ZVEZO VELENJE