Preimenovanje v Občinsko Gasilsko zvezo Šoštanj

Zveza se leta 1955 preimenuje v Občinsko Gasilsko zvezo Šoštanj.