Preimenovanje v GZ Šaleške doline

GZ Velenje se je na svojem občnem zboru 2008 preimenovala v GZ Šaleške doline.