October 8, 2015 Comments are off GZŠD-admin
Share:

Posvet tekmovalnih enot starejših gasilcev in gasilk SŠR

Spoštovani desetar – ka

tekmovalne enote starejših gasilcev in gasilk v PGD pred nami je nova tekmovalna sezona 2015, zato te vabimo, da zbereš svoje tekmovalce – ke in se udeležite posveta tekmovalnih enot starejših gasilcev in gasilk SŠR, ki bo v četrtek 12 marca 2015 ob 18 uri v dvorani PGD Žalec.

Skupaj bomo v sliki in besedi obnovili teoretični del vaje s hidrantom in vaje raznoterost pred pričetkom praktičnih vaj na prostem. Pričakujemo vas, veselimo se aktivnega sodelovanja in druženja z vami ter vas pozdravljamo z gasilskim pozdravom NA POMOČ !

Komisija za veterane pri svetu SŠR

October 8, 2015 Comments are off GZŠD-admin
Share:

Posvet mentorjev mladin GZ ŠD

Posvet mentorjev mladine glede nove teme kviza – Gasilska spretnost

Mladinska komisija GZ Šaleške doline organizira posvet za mentorje mladine v nedeljo, 1. marca 2015 s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih gasilskega doma Velenje.

Namen posveta je, da se skupaj s sodniki seznanimo z novimi praktičnimi vajami, ki so razpisane za letošnje tekmovanje kviza gasilske mladine.

UDELEŽBA NA POSVETU V DELOVNIH OBLEKAH.

October 8, 2015 Comments are off GZŠD-admin
Share:

Vabilo na 8. sejo komisije za članice GZ Šaleške doline

Vabimo vas na 8. sejo komisije za članice GZ Šaleške doline, ki bo v torek, 27. januarja 2015 ob 19.00 uri v prostorih GZ Šaleške doline.

Dnevni red:

1. Predlog plana dela za leto 2015
2. Razno

VABILO NA 6. SEJO KOMISIJE ZA VETERANE GASILSKE ZVEZE ŠALEŠKE DOLINE

Vabimo vas na 6. sejo komisije predsednikov komisij za veterane v PGD GZ Šaleške doline, ki bo v torek, 27. januarja 2015 ob 18.00 uri v prostorih GZ Šaleške doline.

DNEVNI RED:

1. Predlog plana dela komisije za leto 2015
2. Tekmovanja starejših članov v letu 2015 (pokalna GZS, meddruštvena v GZ in regija, pokalna SRMB)
3. Razno

V primeru odsotnosti pošljite na sestanek namestnika!!!

GZ ŠALEŠKE DOLINE

October 8, 2015 Comments are off GZŠD-admin
Share:

Vabilo poveljnikom 13.2.2013

Zadeva: VABILO NA SESTANEK POVELJNIKOV GZ ŠALEŠKE DOLINE

Sklicujem sestanek poveljstva GZ Šaleške doline, ki bo v sredo, 13.2.2013 ob 18.00 uri v prostorih gasilskega doma BEVČE.

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

 • Tekmovanje GZ ŠD v letu 2013
 • Izobraževanje v letu 2013
 • Razno

Do seje pripravite vaše predloge za izobraževanje. Prosim, da se seje zagotovo udeležiš.

Z gasilskim pozdravom NA POMOČ!

Poveljnik GZ Šaleške
Jože Drobež

October 8, 2015 Comments are off GZŠD-admin
Share:

Vabilo na sejo UO in NO GZ 17. decembra 2012

V A B I L O !

Vabim TE na 24. sejo UPRAVNEGA ODBORA in NO Gasilske zveze Šaleške doline, ki bo

v ponedeljek, 17. decembra 2012 ob 19.00 uri v prostorih gasilskega doma VELENJE.

DNEVNI RED:

 • Prispela odposlana pošta
 • Pregled zapisnik zadnje seje UO in NO GZ
 • Pregled aktivnosti GZ 9-12 2012
 • Potrditev kandidacijsko volilne komisije za volitve v organe GZ Šaleške doline v letu 2013
 • Imenovanje inventurne komisije
 • Odlikovanja in preimenovanja za leto 2013
 • Poročilo o izvedbi državnega članskega tekmovanja
 • Razno

Prosim, da se seje zagotovo udeležiš. V primeru upravičene odsotnosti pokliči na GSM 041-776-204. Z gasilskim pozdravom

NA – POMOČ!

Predsednica GZ Šaleške doline
Helena BRGLEZ