PGD BEVČE

Leto ustanovitve: 1952
 • Osnovno ime: Prostovoljno gasilsko društvo Bevče.
 • Naslov: Bevče 24/a, 3320 Velenje
 • Email: pgd.bevce@gmail.com

PGD PESJE

Leto ustanovitve: 1946
 • Osnovno ime: Prostovoljno gasilsko društvo Pesje
 • Naslov: Podgorska 3, 3320 Velenje
 • Email: info@pgd-pesje.si
 • Telefon: 03/586-60-10 / GSM: 041/776-113
 • Spletna stran: www.pgd-pesje.si
 • Facebook stran: www.facebook.com/pgd.pesje

PGD ŠALEK

Leto ustanovitve: 1933
 • Osnovno ime: Prostovoljno gasilsko društvo Šalek.
 • Naslov: Šalek 24, 3320 Velenje
 • Telefon: 03/586-82-82
 • Email: salekpgd@gmail.com
 • Email 2: operative.pgdsalek@gmail.com
 • Spletna stran: http://ks-velenje.si/salek/Predstavitev-PGD-Salek
 • Facebook stran: www.facebook.com/pgd.salek

PGD ŠENTILJ

Leto ustanovitve: 1932
 • Osnovno ime: Prostovoljno gasilsko društvo Šentilj.
 • Ustanovitev: 1. januar 1932
 • Naslov: Arnače 37c, 3320 velenje
 • Facebook stran: www.facebook.com/pgd.sentiljprivelenju

PGD ŠKALE

Leto ustanovitve: 1955
 • Osnovno ime: Prostovoljno gasilsko društvo Škale
 • Naslov: Škale 85b, 3320 Velenje
 • Spletna stran: www.pgd-skale.si
 • Email: pgd.skale@gmail.com
 • GSM: 041-364-070
 • Telefon: 03/ 5893 756
 • Facebook stran: www.facebook.com/pgd.skale

PGD Velenje

Leto ustanovitve: 1897
 • Osnovno ime: Prostovoljno gasilsko društvo Velenje
 • Naslov: Žarova cesta 2, 3320 Velenje
 • Spletna stran: www.pgdvelenje.si
 • Email: pgdvelenje@siol.net
 • Telefon: 03 8981650
 • GSM: 051/311-601
 • Fax: 03 898 16 55
 • Facebook stran: www.facebook.com/GasilciPgdVelenje

PGD VINSKA GORA

Leto ustanovitve: 1928
 • Osnovno ime: Prostovoljno gasilsko društvo Vinska Gora
 • Naslov: Vinska Gora 37b, 3320 Velenje
 • Spletna stran: www.gasilci-vinskagora.si
 • Email: gasilecvg@gmail.com
 • Facebook stran: www.facebook.com/pgd.gora

PIGD PREMOGOVNIK

Leto ustanovitve: 1932
 • Osnovno ime: Prostovoljno industrijsko gasilsko društvo Premogovnik Velenje
 • Naslov: Partizanska 78, 3320 Velenje
 • Spletna stran: www.gasilci-pv.si
 • Email: gasilci@rlv.si
 • Telefon: 03 899 6486
 • Facebook stran: www.facebook.com/PIGD.PV

PGE GORENJE

Leto ustanovitve: 1975
 • Osnovno ime: Poklicna gasilska enota Gorenje
 • Naslov: Partizanska 12, 3503 Velenje
 • Email: gasilci@gorenje.si
 • Telefon: 03 586 96 92