Zgodovina

Gasilstvo ima v Sloveniji dolgo in bogato tradicijo, prvo društvo v Šaleški dolini so ustanovili v Šoštanju 1879 leta. Sledila so društva Velenju, Šmartnem ob Paki, Paški vasi in drugje. Ta društva so se med seboj povezovala in sodelovala v obliki zvez, katerih naloga je bila vzgoja gasilskih kadrov, društveno življenje ter krepitev slovenstva. Leta 1949 je bila ustanovljena Okrajna gasilska zveza Šoštanj ter v Ljubljani Republiška gasilska zveza. S spremembami v lokalnem življenju (ukinitev okrajev) se je zveza leta 1955 preimenovala v Občinsko gasilsko zvezo Šoštanj, po selitvi občinskega sedeža 1963 pa v Občinsko gasilsko zvezo Velenje.

Z osamosvojitvijo in novimi zakoni na področju lokalne samouprave in gasilstva pa nastanejo na območju občine Velenje tri nove občine, zato se tudi Občinska gasilska zveza preimenuje v Gasilsko zvezo Velenje. GZ Velenje se je na svojem občnem zboru 2008 preimenovala v GZ Šaleške doline.

Danes

Danes Gasilska zveze Šaleške doline združuje 13 prostovoljnih gasilskih društev in eno prostovoljno industrijsko gasilsko društvo v treh občinah ter tesno sodeluje s Poklicno gasilsko enoto Gorenje.

V zvezo nas je včlanjeno okrog 3000 članov, od katerih jih je 800 operativnih gasilcev. Svojo znanje in pripravljenost smo pokazali največkrat ob velikih nesrečah, kot so bile poplave 1954, požar v tovarni usnja Šoštanj 1966, poplave v letu 1990 in požar v Gorenju 2000 ter poplave 18.9.2007 v vsej dolini. Poleg tega smo organizirali tudi prvo državno tekmovanje gasilcev v samostojni Sloveniji in v letu 2012 jubilejno dvajseto.

Osnovni podatki

 • Osnovno ime: GASILSKA ZVEZA ŠALEŠKE DOLINE
 • Naslov: ŽAROVA 2, 3320 VELENJE
 • Davčna številka: 37847236 (nismo davčni zavezanci)
 • Telefon: 03 586 92 14
 • GSM: 031 382 513
 • Fax: 03 898 16 55
 • Email: gz.velenje@siol.net
 • TRR BANKA KOPER: SI56 1010 0004 7717 690

Kdo soustvarja?

 • Predsednik: Boris Lambizer
 • Namestnica predsednika: Renata Rupreht
 • Poveljnik: Aleksander Osetič
 • Namestnik poveljnika: Aleš Švarc
 • Podpoveljniki: Simon Šumah (Mestna občina Velenje), Boris Goličnik (Občina Šoštanj), Bojan Rakun (Občina Šmartno ob Paki)
 • Blagajničarka: Zvonka Polak
 • Tajnik: Eva Kumer
 • Strokovna delavka: Helena Brglez