Tretja tekma lige SŠR 2015

V skladu s programom dela za leto 2015 in sklepom Regijskega sveta Savinjsko šaleške regije dne 23. 4. 2015, organizira poveljstvo Savinjsko šaleške regije ligaško tekmovanje za pionirje-ke in mladince-ke. RAZPISUJEMO 3. POKALNO TEKMO MLADINE SŠR in TEKMOVANJE MLADINE GZZSD v nedeljo, 20. septembra 2015 s pričetkom ob 8.00 uri na nogometnem stadionu v Gornjem Gradu – mladina, pionirji pa pri osnovni šoli organizator PGD Gornji Grad in GPO Gornji Grad

I. 1. Pionirke – starost tekmovalke od 7 do 11 let (2004 – 2008)

2. Pionirji – starost tekmovalca od 7 do 11 let (2004 – 2008) – vaja z vedrovko za pionirje in pionirke (str. 35) – štafeta na 400 m z ovirami za pionirje in pionirke (str. 42) – vaja razvrščanja za pionirje in pionirke (str. 278)

II. 1. Mladinke – starost tekmovalke od 12 do 16 let (1999 – 2003)

2. Mladinci – starost tekmovalca od 12 do 16 let (1999 – 2003) – vaja z ovirami za mladince in mladinke (str. 57) – štafeta na 400 m z ovirami za mladince in mladinke (str. 83) – vaja razvrščanja (str. 281)

V tekmovalnih enotah pionirk in pionirjev lahko tekmujejo tudi člani v starosti 6 let, vendar se upošteva njihova starost 7 let. Vedrovke pri vaji z vedrovko za pionirke in pionirje so z gumijasto cevjo dolžine 2 m. Tip vedrovke izbere organizator, ki mora ob razpisu za posamezno pokalno tekmo priložiti tudi fotografije vedrovk, ki se bodo uporabljale na posameznem razpisanem tekmovanju. V tekmovalni enoti mladink in mladincev lahko nastopajo tudi pionirke in pionirji (tekmovalci mlajši od 12 let), vendar le-teh ne sme biti več kot polovica. Vrstni red nastopa enot se izvaja po časovnici, ki jo pripravi organizator posameznega tekmovanja na podlagi prijavljenih enot. Vsi ostali pogoji tekmovanja in organizacije so določeni s pravilnikom o ligaškem tekmovanju v Savinjsko šaleški regiji.

Osebna oprema tekmovalcev

Pionirji

Vsak tekmovalec mora imeti gasilsko kapo pionirjev in znak za ločevanje funkcij. Pionirji so lahko oblečeni v spodnjem delu v temno trenirko, v zgornjem delu pa morajo biti oblečeni v gasilske bluze – srajce ali majice enake barve. Obuti so v športne copate. Kapa je tipizirana za pionirje – brez traku – podbradka.

Mladinci

Vsak tekmovalec mora imeti gasilsko čelado in znak za ločevanje funkcij. Mladinci so oblečeni v gasilske uniforme. Lahko pa so oblečeni v spodnjem delu v temne neoprijete dolge hlače (do gležnjev). Trenirke ali legice niso dovoljene. V zgornjem delu pa morajo biti oblečeni v gasilske bluze ali srajce. Obuti so v športne copate.

Mentorji

Mentorji tekmovalnih enot iz društev, ki so v spremstvu otrok, morajo biti predpisano oblečeni v delovne obleke. Mentor lahko izvedbo vaje spremlja na za to določenem mestu, katerega posebej označi organizator tekmovanja na vsaki progi. Mesto mora biti označeno s trakovi, v prostor se postavi stol. Mentor s svojim govorjenjem ne sme vplivati na potek vaje. V označenem prostoru se mora nahajati od začetka vaje do konca ocenjevanja. Če mentor označeni prostor med potekom vaje in ocenjevanja zapusti, ga predsednik ocenjevalne komisije najprej opomni, nato zahteva njegov umik iz tekmovalnega prostora. Če mentor tudi te zahteve ne bo upošteval, predsednik ocenjevalne komisije poda predlog za diskvalifikacijo enote (Pravila točka 1.7). Drugi spremljevalci otrok se morajo nahajati na prostoru za gledalce. Na vseh tekmovanjih lahko nastopajo tudi mešane tekmovalne enote, ki pa se uvrstijo v kategorije pionirjev ali mladincev.

Za sodelovanje NA GASILSKIH TEKMOVANJIH PO TEM RAZPISU je za člane tekmovalnih enot: – pionirjev, pionirk, mladincev in mladink obvezna NOVA IZKAZNICA PIONIRJA IN MLADINCA ali GASILSKA IZKAZNICA (mladinci).

Člani in članice tekmovalnih desetin VSEH KATEGORIJ morajo biti vpisani v Vulkan. PRIJAVE: ZADNJI ROK ZA PRIJAVE ENOT ZA OBA TEKMOVANJA: ponedeljek, 14. september 2015 do 18.00 ure preko Vulkana, ta dan tudi zaseda komisija za tekmovanje pri GZZSD in izvede žreb – izdela časovnico.

Prijava na tekmovanje (tudi enote GZ ZSD): Pojdite na tekmovanja/vrsta tekmovanja – regijsko tekmovanje; naziv tekmovanja: TEK MLADINE GZ ZSD IN 3. TEKMA POKALNO SŠR

Enote morajo imeti s seboj računalniško izpolnjen prijavni list iz VULKANA ! Morebitne spremembe tekmovalcev se vpišejo ročno, tako da je razvidno kje je sprememba!

Vrstni red nastopa tekmovalnih desetin se bo izvajal po časovnici, ki jo pripravi kolegij predsednika GZ Šaleške doline po žrebu glede na prijavljene desetine v torek, 2. junija 2015. Žreb bo objavljen na spletni strani GZ Šaleške doline in poslan po e-pošti na društva 3.6.2015.

MALICA

Kotizacija za enote GZZSD kot tudi za ostale enote iz GZ SŠR za tekmo znaša 38,50 € na desetino (10 tekmovalcev + 1 mentor). Dodatna malica 3,50 €. Bloke bo možno dobiti na komisiji A. Plačilo kotizacije tekmovanja je do četrtka 17. septembra, 2015 na račun 02426-0014363712.

S seboj naj predstavnik društva prinese dokazilo o plačilu računa.

Končni seštevek

Končni seštevek točk je opisan v Pravilniku o ligaškem tekmovanju v Savinjsko Šaleški regiji. Nagrade Za tekmo bo organizator podelil pokale za prve tri uvrščene ekipe v posamezni kategoriji. Prve tri uvrščene enote v skupnem seštevku pridobijo pravico udeležbe na regijskem tekmovanju 2015.

Želimo Vam veliko športne sreče in tekmovalnih uspehov.

About Author

Connect with Me: