Kros in pikado – dodatni razpis

ŠPORTNO TEKMOVANJE V KROSU IN PIKADU ZA PIONIRJE, MLADINCE in GASILCE PRIPRAVNIKE. Mladinska komisija PGD PESJE organizira v sodelovanju z Mladinsko komisijo GZ Šaleške doline športno srečanje v KROSU in PIKADU. Tekmovanje bo v soboto, 12. SEPTEMBRA 2015 ob 9.00 uri. Zbor tekmovalcev pri Kinološkem društvu Velenje.

Tekmovanje v KROSU

– Tekmuje se posamezno in lahko prijavite več tekmovalcev.

Potekalo bo v kategorijah:

 • kategorija MLAJŠI PIONIRJI – od 7 do 9 let; (letniki 2008, 2007, 2006) 
 • kategorija MLAJŠE PIONIRKE – od 7 do 9 let; (letniki 2008, 2007, 2006) 
 • kategorija STAREJŠI PIONIRJI – od 10 do 12 let; (letniki 2005, 2004, 2003) 
 • kategorija STAREJŠE PIONIRKE – od 10 do 12 let; (letniki 2005, 2004, 2003) 
 • kategorija MLADINCI – od 13 do 15 let; (letniki 2002, 2001, 2000) 
 • kategorija MLADINKE – od 13 do 15 let; (letniki 2002, 2001, 2000) 
 • kategorija PRIPRAVNIKI – od 16 do 18 let; (letniki 1999, 1998, 1997) 
 • kategorija PRIPRAVNICE – od 16 do 18 let; (letniki 1999, 1998, 1997)

Tekmovanje v PIKADU

– Ekipo sestavljajo trije člani. Prijavite lahko več ekip.

Tekmuje se v kategorijah:  kategorija PIONIRJI/MEŠANO – od 7 do 11 let; (letniki 2008 – 2004) 

 • kategorija PIONIRKE – od 7 do 11 let; (letniki 2008 – 2004) 
 • kategorija MLADINCI/MEŠANO – od 12 do 16 let; (letniki 2003 – 1999*) 
 • kategorija MLADINKE – od 12 do 16 let; (letniki 2003 – 1999*) 
 • kategorija PRIPRAVNIKI/MEŠANO – od 16 do 18 let; (letniki 1999* – 1997) 
 • kategorija PRIPRAVNICE – od 16 do 18 let; (letniki 1999* – 1997) *
 • Tekmovalci letnika 1999 (16 let) lahko tekmujejo v kategoriji mladincev ali pripravnikov.

V ekipi treh, je lahko samo eden od tekmovalcev mlajši od razpisane starosti za posamezno kategorijo!

ČAS NASTOPA, SESTAVA EKIP IN OSTALA NAVODILA ZA TEKMOVANJE

Zbor tekmovalcev pri Kinološkem društvu Velenje ob 9.00 uri, kjer vas bodo po pregledu na A komisiji glede na prijavljeno kategorijo usmerili v kateri disciplini se najprej tekmuje. Tekmovalci se identificirajo z novo izkaznico pionirja in mladinca s sliko ali gasilsko izkaznico. Priporočljiva je zdravstvena izkaznica.

Vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost. OSEBNA OPREMA (UNIFORMIRANOST) Za tekmovanje ni potrebna gasilska delovna obleka. Tekmovalci naj imajo primerno športno obutev in naj bodo športno oblečeni. PREHRANA Cena malice na posameznika znaša 3,0 €.

PGD Pesje bo izstavilo račun za malico posameznemu društvu na podlagi števila prijav v priloženi prijavnici. V prijavnici je potrebno navesti tudi število mentorjev spremljevalcev. NAGRADE Za tekmovanje v krosu prejmejo medalje prvi trije uvrščeni tekmovalci v posamezni kategoriji, za tekmovanje v pikadu pa prejmejo medalje prve tri uvrščene ekipe za vsako kategorijo.

Prijave se zbirajo do vključno srede, 9. septembra 2015 s priloženim prijavnim listom po e-pošti na naslov tepej.mateja@gmail.com. Prosim, dosledno izpolnite prijavnico. Na podlagi prijavljenega skupnega števila tekmovalcev in mentorjev bo izdan društvu račun za malico. Izpolnjene prijavnice za pikado bodo uporabljene na tekmovanju za vnos rezultatov, zato podpis ekip ob prijavi ni potreben, ampak se bodo ekipe podpisale na dan tekmovanja ob vpisu doseženega rezultata. Vse dodatne informacije na GSM 041 366 103 (Mateja Tepej).

Z gasilskimi pozdravi!

About Author

Connect with Me: