Vabilo na sejo UO in NO GZ 17. decembra 2012

V A B I L O !

Vabim TE na 24. sejo UPRAVNEGA ODBORA in NO Gasilske zveze Šaleške doline, ki bo

v ponedeljek, 17. decembra 2012 ob 19.00 uri v prostorih gasilskega doma VELENJE.

DNEVNI RED:

  • Prispela odposlana pošta
  • Pregled zapisnik zadnje seje UO in NO GZ
  • Pregled aktivnosti GZ 9-12 2012
  • Potrditev kandidacijsko volilne komisije za volitve v organe GZ Šaleške doline v letu 2013
  • Imenovanje inventurne komisije
  • Odlikovanja in preimenovanja za leto 2013
  • Poročilo o izvedbi državnega članskega tekmovanja
  • Razno

Prosim, da se seje zagotovo udeležiš. V primeru upravičene odsotnosti pokliči na GSM 041-776-204. Z gasilskim pozdravom

NA – POMOČ!

Predsednica GZ Šaleške doline
Helena BRGLEZ

About Author

Connect with Me: