GZŠD-admin

October 9, 2015 Comments are off GZŠD-admin
Share:

Razpisi GZ ŠD jesen 2014

V prilogi sta razpisa za izobraževanja na nivoju Gasilske zveze Šaleške doline v jeseni 2014.

RADIO14-3
VSK14-2

 

October 9, 2015 Comments are off GZŠD-admin
Share:

Razpis GZS 2015

V PDF je  celoten tekst razpisa GZS za izobraževanje za leto 2015.

RAZPIS-2015-2
October 9, 2015 Comments are off GZŠD-admin
Share:

Športno srečanje veteranov GZ 2015

17. Športno srečanje veteranov GZ 2015 Gaberke v petek, 18. september 2015 ob 14.00 uri. Tudi v letošnjem letu smo pripravili športno srečanje veterank in veteranov. Poleg dobre zabave, hrane in pijače bo tudi letos potekalo športno tekmovanje v treh disciplinah:

 1. STRELJANJU Z ZRAČNO PUŠKO 
 2. RUSKEM KEGLJANJU
 3. PIKADU

Srečanje bo potekalo v GABERKAH pri kozolcu Kulturnice Gaberke (prostor bivšega gasilskega doma).

PRAVILA TEKMOVANJA:

 • • Ekipo posameznega društva sestavlja 9 članov, ki je lahko sestavljena iz veterank in veteranov.
 • • Starost – V ekipi so lahko vsi tisti, ki so člani društva in lahko tekmujejo za veteranke in veterane (mlajši ne morejo tekmovati – – veteranke najmanj 48, veterani 58 let).
 • • Društvo lahko prijavi več ekip ali več ekip v posameznih disciplinah.
 • • Tekmovalec posamezne ekipe lahko tekmuje samo v eni disciplini in eni ekipi.
 • • Za vsako disciplino sestavljajo posamezno ekipo po 3 člani.
 • • ekipa, ki doseže največje število točk v posamezni tekmovalni kategoriji in osvoji 1. mesto – prejme največje število točk – primer: v konkurenci je 15 ekip – prvo uvrščena ekipa prejme 15 točk, ekipa z najmanjšim številom točk pa 1 točko.
 • • Za skupni pokal lahko tekmuje društvo, ki ima v vseh treh tekmovalnih disciplinah ekipo. Njihove točke se seštejejo in ekipa z najvišjim številom točk doseže prvo mesto, za kar prejme prehodni pokal.
 • • Udeležba na srečanju v delovnih uniformah.
 • • Na srečanju bo predaja prapora veteranov GZ, ki ga bodo prevzeli člani PGD Lokovica, ki bodo tudi organizator športnega srečanja v letu 2016.

RUSKO KEGLANJE: – vsaka ekipa meče tri kroge – vsak tekmovalec ima 3 x po 3 mete – na čiščenje – zmaga ekipa z največjim skupnim številom točk (podrtih kegljev)

STRELJANJE Z ZRAČNO PUŠKO: – 2 poskusna strela – 3 streli za tekmovanje – zmaga ekipa z največjim skupnim številom točk

PIKADO: – vsaka ekipa meče tri kroge – vsak tekmovalec ima 3 x po 3 mete – zmaga ekipa z največjim skupnim številom točk – vsak član ekipe ima 2 poskusna meta

NAGRADE: • medalje za prva tri mesta v vsaki disciplini • pokali za prva tri mesta za seštevek v vseh treh disciplinah • prehodni pokal za najboljši seštevek v vseh treh disciplinah • priznanja za vsa društva

ZBOR EKIP: ob 14.00 uri – žreb ekip in vrstnega reda tekmovanja – bodite točni, da bomo lahko pričeli pravočasno z tekmovanjem.

SREČANJE JE V VSAKEM VREMENU.

FINANČNI PRISPEVEK: 6,00 € na posameznika (prehrana in pijača). Pokale in medalje krije GZ. Srečanja se lahko udeležijo tudi tisti veterani, ki ne bodo tekmovali.

PRIJAVE: do torka, 15. septembra 2015 – PGD GABERKE JUDEŽ KAREL 041 776 232.

PLAČILO SREČANJA: PGD prinesejo gotovino ali naročilnico s seboj na srečanje – naslovljeno na PGD Gaberke, ki je organizator srečanja in bo društvom tudi izstavil račune.

Z gasilskim pozdravom NA – POMOČ!

October 9, 2015 Comments are off GZŠD-admin
Share:

Tretja tekma lige SŠR 2015

V skladu s programom dela za leto 2015 in sklepom Regijskega sveta Savinjsko šaleške regije dne 23. 4. 2015, organizira poveljstvo Savinjsko šaleške regije ligaško tekmovanje za pionirje-ke in mladince-ke. RAZPISUJEMO 3. POKALNO TEKMO MLADINE SŠR in TEKMOVANJE MLADINE GZZSD v nedeljo, 20. septembra 2015 s pričetkom ob 8.00 uri na nogometnem stadionu v Gornjem Gradu – mladina, pionirji pa pri osnovni šoli organizator PGD Gornji Grad in GPO Gornji Grad

I. 1. Pionirke – starost tekmovalke od 7 do 11 let (2004 – 2008)

2. Pionirji – starost tekmovalca od 7 do 11 let (2004 – 2008) – vaja z vedrovko za pionirje in pionirke (str. 35) – štafeta na 400 m z ovirami za pionirje in pionirke (str. 42) – vaja razvrščanja za pionirje in pionirke (str. 278)

II. 1. Mladinke – starost tekmovalke od 12 do 16 let (1999 – 2003)

2. Mladinci – starost tekmovalca od 12 do 16 let (1999 – 2003) – vaja z ovirami za mladince in mladinke (str. 57) – štafeta na 400 m z ovirami za mladince in mladinke (str. 83) – vaja razvrščanja (str. 281)

V tekmovalnih enotah pionirk in pionirjev lahko tekmujejo tudi člani v starosti 6 let, vendar se upošteva njihova starost 7 let. Vedrovke pri vaji z vedrovko za pionirke in pionirje so z gumijasto cevjo dolžine 2 m. Tip vedrovke izbere organizator, ki mora ob razpisu za posamezno pokalno tekmo priložiti tudi fotografije vedrovk, ki se bodo uporabljale na posameznem razpisanem tekmovanju. V tekmovalni enoti mladink in mladincev lahko nastopajo tudi pionirke in pionirji (tekmovalci mlajši od 12 let), vendar le-teh ne sme biti več kot polovica. Vrstni red nastopa enot se izvaja po časovnici, ki jo pripravi organizator posameznega tekmovanja na podlagi prijavljenih enot. Vsi ostali pogoji tekmovanja in organizacije so določeni s pravilnikom o ligaškem tekmovanju v Savinjsko šaleški regiji.

Osebna oprema tekmovalcev

Pionirji

Vsak tekmovalec mora imeti gasilsko kapo pionirjev in znak za ločevanje funkcij. Pionirji so lahko oblečeni v spodnjem delu v temno trenirko, v zgornjem delu pa morajo biti oblečeni v gasilske bluze – srajce ali majice enake barve. Obuti so v športne copate. Kapa je tipizirana za pionirje – brez traku – podbradka.

Mladinci

Vsak tekmovalec mora imeti gasilsko čelado in znak za ločevanje funkcij. Mladinci so oblečeni v gasilske uniforme. Lahko pa so oblečeni v spodnjem delu v temne neoprijete dolge hlače (do gležnjev). Trenirke ali legice niso dovoljene. V zgornjem delu pa morajo biti oblečeni v gasilske bluze ali srajce. Obuti so v športne copate.

Mentorji

Mentorji tekmovalnih enot iz društev, ki so v spremstvu otrok, morajo biti predpisano oblečeni v delovne obleke. Mentor lahko izvedbo vaje spremlja na za to določenem mestu, katerega posebej označi organizator tekmovanja na vsaki progi. Mesto mora biti označeno s trakovi, v prostor se postavi stol. Mentor s svojim govorjenjem ne sme vplivati na potek vaje. V označenem prostoru se mora nahajati od začetka vaje do konca ocenjevanja. Če mentor označeni prostor med potekom vaje in ocenjevanja zapusti, ga predsednik ocenjevalne komisije najprej opomni, nato zahteva njegov umik iz tekmovalnega prostora. Če mentor tudi te zahteve ne bo upošteval, predsednik ocenjevalne komisije poda predlog za diskvalifikacijo enote (Pravila točka 1.7). Drugi spremljevalci otrok se morajo nahajati na prostoru za gledalce. Na vseh tekmovanjih lahko nastopajo tudi mešane tekmovalne enote, ki pa se uvrstijo v kategorije pionirjev ali mladincev.

Za sodelovanje NA GASILSKIH TEKMOVANJIH PO TEM RAZPISU je za člane tekmovalnih enot: – pionirjev, pionirk, mladincev in mladink obvezna NOVA IZKAZNICA PIONIRJA IN MLADINCA ali GASILSKA IZKAZNICA (mladinci).

Člani in članice tekmovalnih desetin VSEH KATEGORIJ morajo biti vpisani v Vulkan. PRIJAVE: ZADNJI ROK ZA PRIJAVE ENOT ZA OBA TEKMOVANJA: ponedeljek, 14. september 2015 do 18.00 ure preko Vulkana, ta dan tudi zaseda komisija za tekmovanje pri GZZSD in izvede žreb – izdela časovnico.

Prijava na tekmovanje (tudi enote GZ ZSD): Pojdite na tekmovanja/vrsta tekmovanja – regijsko tekmovanje; naziv tekmovanja: TEK MLADINE GZ ZSD IN 3. TEKMA POKALNO SŠR

Enote morajo imeti s seboj računalniško izpolnjen prijavni list iz VULKANA ! Morebitne spremembe tekmovalcev se vpišejo ročno, tako da je razvidno kje je sprememba!

Vrstni red nastopa tekmovalnih desetin se bo izvajal po časovnici, ki jo pripravi kolegij predsednika GZ Šaleške doline po žrebu glede na prijavljene desetine v torek, 2. junija 2015. Žreb bo objavljen na spletni strani GZ Šaleške doline in poslan po e-pošti na društva 3.6.2015.

MALICA

Kotizacija za enote GZZSD kot tudi za ostale enote iz GZ SŠR za tekmo znaša 38,50 € na desetino (10 tekmovalcev + 1 mentor). Dodatna malica 3,50 €. Bloke bo možno dobiti na komisiji A. Plačilo kotizacije tekmovanja je do četrtka 17. septembra, 2015 na račun 02426-0014363712.

S seboj naj predstavnik društva prinese dokazilo o plačilu računa.

Končni seštevek

Končni seštevek točk je opisan v Pravilniku o ligaškem tekmovanju v Savinjsko Šaleški regiji. Nagrade Za tekmo bo organizator podelil pokale za prve tri uvrščene ekipe v posamezni kategoriji. Prve tri uvrščene enote v skupnem seštevku pridobijo pravico udeležbe na regijskem tekmovanju 2015.

Želimo Vam veliko športne sreče in tekmovalnih uspehov.

October 9, 2015 Comments are off GZŠD-admin
Share:

Kros in pikado – dodatni razpis

ŠPORTNO TEKMOVANJE V KROSU IN PIKADU ZA PIONIRJE, MLADINCE in GASILCE PRIPRAVNIKE. Mladinska komisija PGD PESJE organizira v sodelovanju z Mladinsko komisijo GZ Šaleške doline športno srečanje v KROSU in PIKADU. Tekmovanje bo v soboto, 12. SEPTEMBRA 2015 ob 9.00 uri. Zbor tekmovalcev pri Kinološkem društvu Velenje.

Tekmovanje v KROSU

– Tekmuje se posamezno in lahko prijavite več tekmovalcev.

Potekalo bo v kategorijah:

 • kategorija MLAJŠI PIONIRJI – od 7 do 9 let; (letniki 2008, 2007, 2006) 
 • kategorija MLAJŠE PIONIRKE – od 7 do 9 let; (letniki 2008, 2007, 2006) 
 • kategorija STAREJŠI PIONIRJI – od 10 do 12 let; (letniki 2005, 2004, 2003) 
 • kategorija STAREJŠE PIONIRKE – od 10 do 12 let; (letniki 2005, 2004, 2003) 
 • kategorija MLADINCI – od 13 do 15 let; (letniki 2002, 2001, 2000) 
 • kategorija MLADINKE – od 13 do 15 let; (letniki 2002, 2001, 2000) 
 • kategorija PRIPRAVNIKI – od 16 do 18 let; (letniki 1999, 1998, 1997) 
 • kategorija PRIPRAVNICE – od 16 do 18 let; (letniki 1999, 1998, 1997)

Tekmovanje v PIKADU

– Ekipo sestavljajo trije člani. Prijavite lahko več ekip.

Tekmuje se v kategorijah:  kategorija PIONIRJI/MEŠANO – od 7 do 11 let; (letniki 2008 – 2004) 

 • kategorija PIONIRKE – od 7 do 11 let; (letniki 2008 – 2004) 
 • kategorija MLADINCI/MEŠANO – od 12 do 16 let; (letniki 2003 – 1999*) 
 • kategorija MLADINKE – od 12 do 16 let; (letniki 2003 – 1999*) 
 • kategorija PRIPRAVNIKI/MEŠANO – od 16 do 18 let; (letniki 1999* – 1997) 
 • kategorija PRIPRAVNICE – od 16 do 18 let; (letniki 1999* – 1997) *
 • Tekmovalci letnika 1999 (16 let) lahko tekmujejo v kategoriji mladincev ali pripravnikov.

V ekipi treh, je lahko samo eden od tekmovalcev mlajši od razpisane starosti za posamezno kategorijo!

ČAS NASTOPA, SESTAVA EKIP IN OSTALA NAVODILA ZA TEKMOVANJE

Zbor tekmovalcev pri Kinološkem društvu Velenje ob 9.00 uri, kjer vas bodo po pregledu na A komisiji glede na prijavljeno kategorijo usmerili v kateri disciplini se najprej tekmuje. Tekmovalci se identificirajo z novo izkaznico pionirja in mladinca s sliko ali gasilsko izkaznico. Priporočljiva je zdravstvena izkaznica.

Vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost. OSEBNA OPREMA (UNIFORMIRANOST) Za tekmovanje ni potrebna gasilska delovna obleka. Tekmovalci naj imajo primerno športno obutev in naj bodo športno oblečeni. PREHRANA Cena malice na posameznika znaša 3,0 €.

PGD Pesje bo izstavilo račun za malico posameznemu društvu na podlagi števila prijav v priloženi prijavnici. V prijavnici je potrebno navesti tudi število mentorjev spremljevalcev. NAGRADE Za tekmovanje v krosu prejmejo medalje prvi trije uvrščeni tekmovalci v posamezni kategoriji, za tekmovanje v pikadu pa prejmejo medalje prve tri uvrščene ekipe za vsako kategorijo.

Prijave se zbirajo do vključno srede, 9. septembra 2015 s priloženim prijavnim listom po e-pošti na naslov tepej.mateja@gmail.com. Prosim, dosledno izpolnite prijavnico. Na podlagi prijavljenega skupnega števila tekmovalcev in mentorjev bo izdan društvu račun za malico. Izpolnjene prijavnice za pikado bodo uporabljene na tekmovanju za vnos rezultatov, zato podpis ekip ob prijavi ni potreben, ampak se bodo ekipe podpisale na dan tekmovanja ob vpisu doseženega rezultata. Vse dodatne informacije na GSM 041 366 103 (Mateja Tepej).

Z gasilskimi pozdravi!

October 9, 2015 Comments are off GZŠD-admin
Share:

Vabilo na sejo UO september 2015

Vabim te na 16. sejo UPRAVNEGA ODBORA in NO Gasilske zveze Šaleške doline, ki bo v torek, 8. septembra 2015, ob 19.00 uri v prostorih gasilskega doma ŠOŠTANJ-mesto.

DNEVNI RED:

1. Potrditev zapisnika zadnje seje

2. Finančno poročilo za prvo polletje 2015

3. Regijsko tekmovanje članov 4.10.2015 in tekmovanje pionirjev za Zlato piko 26.9.2015

4. Delo komisij do konca leta 2015

5. Srečanje GZ Hrastnik in Šaleške doline

6. Razno

Prosim, da se seje zagotovo udeležiš. V primeru upravičene odsotnosti pokliči na GSM 041 776 000 ali 031 382 513. Z gasilskim pozdravom NA – POMOČ! Predsednik GZ Šaleške doline Jože DROBEŽ, l.r.

October 9, 2015 Comments are off GZŠD-admin
Share:

Zlata Pika 2015

Gasilska zveza Šaleške doline v okviru 26. PIKINEGA FESTIVALA RAZPISUJE TEKMOVANJE ZA ZLATO PIKO. To bo v soboto, 26. september 2015. Lokacija: TENIŠKO IGRIŠČE PRI BELI DVORANI. Tekmovanje bo potekalo med 13.00 in 16.00 uro.

Tekmovalne discipline:

1. Pionirke – starost tekmovalke od 7 do 11 let (2004 – 2008)

2. Pionirji – starost tekmovalca od 7 do 11 let (2004 – 2008) 

vaja z vedrovko za pionirje in pionirke (str. 35) 

vaja razvrščanja za pionirje in pionirke (str. 278)

Vsak tekmovalec mora imeti gasilsko kapo pionirjev in znak za ločevanje funkcij. Pionirji so lahko oblečeni v spodnjem delu v temno trenirko, v zgornjem delu pa morajo biti oblečeni v gasilske bluze – srajce ali majice enake barve. Obuti so v športne copate.

Nagrade:

Prve tri uvrščene desetine v vsaki kategoriji prejmejo medalje. 

Zmagovalna desetina v vsaki kategoriji prejme tudi pokal ZLATO PIKO v trajno last. Razglasitev rezultatov in podelitev medalj bo pol ure po zaključku tekmovanja.

Zlate pike pa bodo podeljene ob 17.00 uri na glavnem prireditvenem prostoru, kjer bo potekal tudi zaključek Pikinega festivala.

Predhodne prijave in ostale informacije na tel. 035869 214 ali GSM 031 382 513 ali po e-pošti gz.velenje@siol.net . Prijave za tekmovanje tudi na dan tekmovanja do 15.30 ure .

V primeru dežja bo tekmovanje odpadlo. Pridite v Velenje že dopoldan, saj lahko vaše tekmovalce odpeljete v PIKINO MESTO, ki je v neposredni bližini tekmovalnega prostora. Zabavali se bodo lahko v različnih delavnicah in ob Pikinem odru.

Podrobnosti na www.pikinfestival.si . ORGANIZACIJSKI ODBOR

October 9, 2015 Comments are off GZŠD-admin
Share:

PGD Šoštanj mesto organizira 32. tekmovanje starih ročnih in motornih brizgaln

PGD ŠOŠTANJ MESTO ORGANIZIRA 32. tekmovanje starih ročnih in motornih brizgaln v moški in ženski kategoriji in pokalno tekmovanje SAŠA regije, ki bo v SOBOTO, 15. avgusta 2015 ob 16:00 uri, pred gasilskim domom v Šoštanju. Tekmovanje poteka v kategoriji ročnih in motornih brizgaln, katerih minimalna starost je 50 let. Vaja je mokra, z zbijanjem tarč, z dvema napadalnima skupinama in v njej sodeluje desetina.

Za izvedbo vaje potrebujete naslednje orodje:

 • • eno ali dve sesalni cevi s košem,
 • • eno B ali C cev do trojaka ali dvojaka dvojno zvito s cevnimi nosilci,
 • • za vsako napadalno skupino eno C cev, dvojno zvito s cevnimi nosilci in ročnikom,
 • • dovoli se uporaba tudi drugih premerov cevi in ročnikov pod pogojem, da so le ti originalne izvedbe.

Pri ocenjevanju se upoštevajo: čas vaje, točke za starost brizgalne, konjska vprega, originalnost tekmovalnega orodja, izvirnost osebne opreme, točke za povečano sesalno višino ter točke za povprečno starost desetine. Letnice se preverjajo! Negativne točke si lahko pridobite s: prehitrim startom, z zbijanjem tuje tarče, s prestopom požarne črte in z izgubljenimi cevnimi nosilci.

Po tekmovanju bo velika veselica z ANSAMBLOM VESELI SVATJE. Vse desetine dobijo brezplačno MALICO in PIJAČO!!!

Poleg pokalov v vseh kategorijah, prejmejo nagrade tudi:

-najbolj izvirna desetina -najstarejši tekmovalec in tekmovalka

-najbolj oddaljena desetina

Prijave sprejemamo na mail: pgd.sostanj@siol.net ali na GSM: 041/776-313 teden dni pred pričetkom tekmovanja, ter tudi na dan tekmovanja do 18:00 ure.

Organizacijski odbor PGD Šoštanj – mesto

October 9, 2015 Comments are off GZŠD-admin
Share:

Rezultati tekmovanja SRMB v Paški vasi

Rezultati tekmovanja SRMB v Paški vasi

5. TRADICIONALNO TEKMOVANJE STARIH ROČNIH IN MOTORNIH BRIZGALN Paška vas, 10. julij 2015:

SRMB_Paska-vas

REZULTATI PO EKIPAH:

SRMB_zbir3_po-ekipah

6. TEKMOVANJE STARIH ROČNIH IN MOTORNIH BRIZGALN ZA POKAL SAVINJSKO – ŠALEŠKE REGIJE 2015:

SRMB_zbir3_po-tockah